محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

Tag: عرضه اولیه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ عرضه اولیه پیزد
بورسعرضه اولیه

سومین عرضه اولیه فرابورس در بازار دوم زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نماد: “پیزد” نام شرکت:مجتمع صنایع لاستیک یزد موضوع فعالیت:…