محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

Tag: ساعت معاملات

۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اطلاعیه تغییر موقت زمان انجام معاملات از ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
بورس

۱. تمامی صنایع به جز فلزات اساسی، از ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵ پیش گشایش و از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵…