محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

نوشته های بلاگ

اطلاعیه تغییر موقت زمان انجام معاملات از ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۲۵ بورس

۱. تمامی صنایع به جز فلزات اساسی، از ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵ پیش گشایش و از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵ زمان انجام معاملات.

۲. فلزات اساسی، از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۱۵ پیش گشایش و از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۵:۱۵ زمان انجام معاملات.

صندوق های ETF هم در نوبت دوم معامله می شوند.

این دستورالعمل از دوشنبه ۲۷ مرداد لازم الاجرا خواهد بود.

Taggs: