محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

نوشته های بلاگ

عرضه اولیه پیزد

سومین عرضه اولیه فرابورس در بازار دوم

  • زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
  • نماد: “پیزد”
  • نام شرکت:مجتمع صنایع لاستیک یزد
  • موضوع فعالیت: تولید تایر و تیوب
  • حداکثر سهام قابل خرید: ۵۰
  • دامنه قیمت:۴۰۱۰۰ تا ۴۰۳۵۳ ریال
  • حداکثر مبلغ خرید برای ۵۰ سهم: ۲۰۲۶۸۱۰ ریال
Taggs: