محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

نوشته های بلاگ

صندوق واسطه گری مالی یکم

  • اولین ETF ارائه شده وزارت امور اقتصاد و دارایی برای عموم مردم
  • مهلت خرید: تا آخر اردیبهشت ۱۳۹۹
  • مبلغ: هر سهم ۱۰ هزار تومان و حداکثر تعداد خرید ۲۰۰ عدد
  • روش خرید: مراجعه به بانک ها یا خرید نماد دارایکم در بورس
  • اگر کد بورسی ندارید می توانید با کد ملی (حتی برای فرزندان) از بانک ها خرید کنید ولی برای فروش آن سهام باید کد بورسی بگیرید. این سهام بعد از ۲ ماه در پورتفو شما قابل رویت و فروش است
  • ارزش: قیمت هر سهم این صندوق با تخفیف ۲۰% ارائه شده است
Taggs: